Водопречиствателни станции

В процеса на проучване, инженеринг, изграждане и експлоатация на водопречиствателни станции ние предлагаме сътрудничество, изразяващо се в предоставяне от наша страна на:

- допълнителна информация за вида и качествата на предлаганите пречиствателни съоръжения;

- напълно безплатен идеен проект със стойност на съоръженията, за които ние Ви гарантираме изискваната степен на очистване по предоставен от Ваша страна протокол от съответните оторизирани органи, от който да е видно както броя на отделните замърсители така и тяхната концентрация;

- директен контакт с партньорите ни в България, Холандия и Германия в случай че приемете нашите предложения, при което можете самостоятелно да договаряте всички условия по един евентуален договор;

- съдействие за практическото реализиране на Вашето пречиствателно съоръжение;

- следгаранционен сервиз при желание от ваша страна.

Ако нашето предложение Ви заинтересува можем да осъществим среща на място в удобно за Вас време без да считате, че от това ще произтекат каквито и да било ангажименти от Ваша страна към нас.